PLAN TRENINGóW MKS „NEPTUN”
na bazie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Noblistów Polskich w Stargardzie
na rok szkolny 2017/2018
OBOWIĄZUJĄCY OD 02 października 2017 roku
 
Gr. 1
Zbigniew MARKIEWICZ
Gr. 2
Grzegorz KUNICKI
Gr. 3
Mateusz DROZD/ Ireneusz DROZD
Gr. 4
Blanka LACHOWICZ
Gr. 5
Ireneusz DROZD, Katarzyna SKORUPIŃSKA
Gr. 6 *
Nauka i doskonalenie pływania
 
Poniedziałek
6.15 – 7.45
6.15 – 7.45
X
X
X
X
15.15 - 16.45
15.15 - 16.45
16.30 – 18.00
17.00 – 18.00
16.45 – 18.00
X
Wtorek
6.15 – 7.45
6.15 – 7.45
X
X
X
X
15.15 - 16.45
15.15 - 16.45
16.30 – 18.00
X
X
17.15 – 18.00
Środa
6.15 – 7.45
6.15 – 7.45
X
X
X
X
15.15 - 16.45
15.15 - 16.45
16.30 – 18.00
17.00 – 18.00
16.45 – 18.00
18.00 – 18.45
Czwartek
15.15 - 16.45
15.15 - 16.45
16.30 – 18.00
X
X
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30
Piątek
6.15 – 7.45
6.15 – 7.45
X
X
X
X
15.15 - 16.45
15.15 - 16.45
16.30 – 18.00
17.00 – 18.00
16.45 – 18.00
X
Sobota
7.00 – 8.00
 (hala sportowa)
7.00 – 9.00 (pływalnia)
8.00 – 9.00 (hala sportowa)
8.00 – 9.00 (hala sportowa)
8.00 – 9.00 (hala sportowa)
X
8.00 – 10.00 (pływalnia)
9.00 – 10.00
 (hala sportowa)
9.00 – 10.30 (pływalnia)
9.00 – 10.30 (pływalnia)
9.00 – 10.30 (pływalnia)
X
 
*-zajęcia Grupy 6 (nauka i doskonalenie pływania) prowadzi zespół kadry szkoleniowej:
- Dominika KUNICKA
- Grzegorz KUNICKI
- Blanka LACHOWICZ
- Katarzyna SKORUPIŃSKA
- Elżbieta MIECZNIK
- Zbigniew MARKIEWICZ
Przy wsparciu i czynnym udziale ratowników WOPR.
Copyright © 2009 MKS NEPTUN w Stargardzie Szczecińskim